Milieu

EXPERTS IN CABLE & METAL RECYCLING

Milieu

Milieubeleid

KRT hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met het milieu en aan een correcte bedrijfsvoering. Wij beschikken dan ook over de benodigde (WM) vergunningen en zijn we ISO 9001:2015 gecertificeerd. Jaarlijks vinden externe audits plaats, waardoor de kwaliteit welke wij onze onze klanten kunnen bieden, gewaarborgd is.

De zuivere metalen die worden gewonnen, zijn de grondstoffen voor nieuwe producten. De activiteiten van KRT zorgen ervoor dat het milieu wordt ontlast en Co2-uitstoot wordt verminderd.

KRT heeft bovendien een verantwoord mechanisch scheidingsproces ontwikkeld voor zowel kunststofgeïsoleerde als voor papiergeïsoleerde kabelrestanten.

MVO

In 2012 hebben wij het certificaat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verworven. Hiermee onderstreept KRT goed zorg te dragen voor haar medewerkers, milieu, klanten en overheid.

Minimale milieubelasting

We hebben het proces zo ingericht dat demonteerbaarheid en hergebruik optimaal zijn. Door het scheidingsproces plaats te laten vinden binnen de randvoorwaarden, die ons huidig milieubeleid hieraan stelt, wordt de milieubelasting naar omgeving tot een absoluut minimum gebracht. Bijvoorbeeld:

  • Milieubelastende handelingen vinden uitsluitend plaats boven een vloeistofdichte verharding
  • Het verspreiden van stof wordt voorkomen door speciale luchtfilterinstallaties
  • De meest luidruchtige installaties zijn geplaatst in een volledig geluidsisolerende omkasting

KRT faciliteert alle nodige zaken die het welzijn van haar medewerkers waarborgen. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen en een optimale werksfeer.

In onze beleidsverklaring motiveren wij waarom we als KRT bewogen zijn met onze omgeving, het milieu en onze medewerkers en hoe we daar zo goed mogelijk zorg voor dragen.